Školicí středisko

Novinka v zákoně v rámci vstupního školení pro získání profesního průkazu platná od 1.8.2011

NOVINKY VE ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ OD 1.8.2011

Dne 1.8.2011 nabývá účinnosti zákon č. 133/2011 Sb.  Pro oblast školení řidičů jsou tyto změny:

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:
 
(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.
 
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.
 
V praxi se bude jednat o případy, kdy
  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový
  • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče
 
Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.

Začátek školení je od 8:00h - 14:00h

Žádost je možné vyzvednout osobně v autoškole Golem v Karlových Varech nebo Ostrově. Také je možné žádost stáhnout na těchto stránkách, vyplnit a obratem zaslat na adresu autoškoly nebo e-mailem na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potřebné údaje ke školení: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo řidičského průkazu, číslo profesního průkazu.

Autoškola s klidným a pečlivým přístupem.

Přihlásit se