Školení referenčních řidičů

Školení je určeno pro řidiče jenž řídí v pracovně právním vztahu vozidla do 3500kg plus přívěsy a traktory či motocykli.

např: sekretářky, řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě, řidiči dodávek, řidiči ve službách montéři, zedníci, IT pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatelé kde je vozidlo v majetku firmy a je odepisováno zdání a další.....

Školení se provádí dle zákona č.11/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.262/2006Sb., zákoníku práce.

Zaměření školení ja  na změny zákona 361/2000sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách zákonů s tím souvysejících.

Dále na bezpečnost práce při řízení u výše jmenovaných vozidel.

Dále na ekonomiku provozu.

Školení trvá cca.3 h. Lze ho provádět jak na místních pracovištích firem,  tak i v  učebnách autoškoly Golem v Karlových Varech nebo v Ostrově s kapacitou až 50 lidí najednou v K.Varech a 20 lidí v Ostrově.

Čas a datum školení se domlouvá dle potřeb klienta.

Po školení je každému účastníku školení vydán průkaz o školení. Pro firmu doklad o účasti školení s podpisem účastníka školení a osnovou školení. Kopie se zakládá v autoškole.

Základní cena školení na jednu osobu je 250,-Kč včetně DPH.

Cena školení při účastic více jak  5 osob se snižuje dle počtu účastníků a  domlouvá se individuálně s vedením autoškoly na tel: 775891515  Marian Staněk.

Autoškola s klidným a pečlivým přístupem.

Přihlásit se